Không nên xao nhãng mùa hè

Không nên xao nhãng mùa hè Không thuộc và không giống như các mùa trong phụng vụ, nhưng mùa hè là thời khắc khá đặc biệt trong đời sống mục vụ của các giáo xứ.