học viện Don Bosco Đà Lạt
50 năm học viện Don Bosco Ðà Lạt

50 năm học viện Don Bosco Ðà Lạt

Nửa thế kỷ hiện diện tại vùng cao nguyên Lâm Ðồng, Học viện Don Bosco Ðà Lạt đã tạo nên đòn bẩy giúp giới trẻ vươn lên nhờ tình yêu thương phục vụ giới trẻ, đặc biệt những người trẻ bị bỏ rơi. Cũng từ học viện này, bao người trẻ đã trưởng thành, sống sứ vụ loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi trên thế giới.