Việt kiều hồi hương ăn Tết Việt

Việt kiều hồi hương ăn Tết Việt Mỗi độ Xuân về, không ít gia đình Việt lại nao nức đón người thân ở nước ngoài về sum họp. Tết của những nhà có Việt kiều dường như cũng vui hơn.