Nước Trời chững lại ở Á châu

Nước Trời chững lại ở Á châu Con người khổng lồ châu Á, chiếm quá bán dân số toàn cầu, mà Đạo Chúa cho đến nay vẫn còn là chàng tí hon ở đó, dù công cuộc truyền giáo đã khởi phát từ rất sớm