Thu tích Nước Trời

Thu tích Nước Trời Chúng ta đang hạnh phúc sống trong Năm Thánh hồng ân Lòng Thương Xót Chúa. Mỗi người được mời gọi mở rộng tấm lòng đón nhận Chúa Giêsu Kitô là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, đồng thời sống với tha nhân bằng một con tim đầy lòng thương xót.

“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” hay “Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời”?

“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” hay “Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời”? Xem ra chỉ là một chi tiết từ ngữ hoặc thứ tự trước sau giữa hai yếu tố linh hồn và thân xác của Đức Mẹ trong mầu nhiệm Mẹ lên trời, vậy có đáng đặt thành vấn đề không? Xin để mỗi người tự trả lời. Nhưng vẫn có một dữ liệu khách quan không thể không tính đến.