Khúc ru của người đàn ông trên miền sơn cước

Khúc ru của người đàn ông trên miền sơn cước Năm tháng qua đi, mái ấm của thầy lại đầy thêm, bây giờ đã lên đến 71 em, nhỏ nhất 9 tháng và lớn nhất 16 tuổi.

Tệ nạn nhậu nhẹt đang tàn phá người Việt Nam

Tệ nạn nhậu nhẹt đang tàn phá người Việt Nam Thói quen nhậu nhẹt đang phá hoại nền tảng con người, gia đình và xã hội của người Việt, nhưng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào để ngăn chặn.