Lá thư ngỏ gửi Tiểu Vương Philíp

Lá thư ngỏ gửi Tiểu Vương Philíp Tôi đi từ Bắc chí Nam, từ nông thôn đến thành thị. Tôi lắng nghe lời bình luận của những cụ già đức độ và đầy kinh nghiệm. Tôi ghi nhận những thông tin dài vô tận của những người đàn bà ủng hộ quá khích quyền tự do ngôn luận.