kết hợp với chúa
Mơ ước đầu xuân

Mơ ước đầu xuân

Một hương sắc đã lôi cuốn tôi. Đó là mong ước phát triển đạo đức. Đạo đức là hương thơm sắc đẹp. Phát triển hương sắc ấy là điều kiện cần thiết cho mọi phát triển các giá trị khác.