Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP.TPHCM mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP.TPHCM mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Khoảng 600 đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP.TPHCM đã về Trung tâm Mục vụ vào sáng ngày 28.5.2016 hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lời khấn.

Lời khấn. Vừa qua, có một số hội dòng tổ chức cho tu sĩ được khấn lần đầu hoặc khấn trọn đời, lập lại lời khấn công; rồi còn khấn đơn, khấn trọng theo ba lời khuyên Phúc Âm. Không biết có còn gì liên quan đến các lời khấn không, mong Tòa soạn giúp ý kiến?