khiêm nhường
Khi Chúa thương gọi con về

Khi Chúa thương gọi con về

Tôi không hát. Nhưng bài hát vang vọng trong tôi. Như một thôi thúc cầu nguyện. Như một chỉ hướng nhìn về phía trước. Như một hăm hở đi tới điểm hẹn.
Tiếng Chúa gọi rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất âm thầm mà mạnh mẽ, rất đơn sơ mà đòi hỏi.

Sống ơn gọi mới

Sống ơn gọi mới Dần dần, tiếng Chúa dẫn tôi đến với chính Chúa. Được gặp Chúa, tôi thấy Chúa không còn nói bằng lời, bằng tiếng, mà bằng những tâm tình của Chúa chia sẻ cho tôi. Chia sẻ nhẹ nhàng, thấm sâu vào tâm tư. Chúa chia sẻ như một mời gọi thân thương. Chúa đợi tôi trả lời một cách tự do. Chúa không hề áp đặt.

Mức độ của tấm lòng vàng

Mức độ của tấm lòng vàng Hiện tượng trên của lĩnh vực kinh tế gợi ý cho tôi nghĩ tới một sự việc tương tự trong lãnh vực đạo đức. Khi tình hình đạo đức trở nên rối ren, ích kỷ thắng thế, thì người ta tìm đến những người có lòng tốt, một lòng tốt mà người ta thường gọi là tấm lòng vàng.

Để gặp được Chúa phục sinh

Để gặp được Chúa phục sinh Khi Chúa Phục Sinh đến gặp họ, họ cảm nhận được rằng : Họ được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ, được Chúa chọn và được Chúa sai đi. Họ xác tín rằng : Không những họ được ơn Chúa yêu thương, mà họ còn được ơn biết yêu mến Chúa và yêu thương người khác.

Hiền lành và khiêm nhường

Hiền lành và khiêm nhường Ánh sáng nói đây là những giá trị đạo đức. Hôm nay, tôi xin được nhấn mạnh đến một giá trị đạo đức quan trọng, đó là hiền lành và khiêm nhường.

Trở về với đức tin đích thực

Trở về với đức tin đích thực Theo lời Chúa Giêsu quả quyết trên đây, trở về với Chúa không chỉ là phải bỏ những tội lỗi, mà cũng phải bỏ cả những việc coi như việc lành nhưng không hợp thánh ý Chúa. Chúa gọi những người làm những việc nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ không hợp thánh ý Chúa là “bọn làm điều gian ác”.

Cầu nguyện với Chúa về tình hình phức tạp hiện nay

Cầu nguyện với Chúa về tình hình phức tạp hiện nay Lừa dối tự nó vốn là điều xấu. Nếu lừa dối lại trở thành một thói quen nào đó trong mục vụ, phụng vụ và truyền giáo, thì đúng là dấu chỉ quyền lực ác quỷ đang thắng thế trong những lãnh vực đạo đức nhất.

Biến đổi trái tim

Biến đổi trái tim Khi tôi thực sự tha thiết muốn đón nhận ơn Chúa Cứu Chuộc, Mẹ lại dạy tôi là hãy chân thành cộng tác với ơn Chúa, mà biến đổi trái tim mình. Mẹ cho tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít

Đức mẹ viếng thăm

Đức mẹ viếng thăm Mấy ngày nay tôi đau nhiều. Đêm rồi, những cơn đau làm tôi không sao ngủ được. Tôi nghĩ tới lễ Đức Mẹ đi thăm Bà Elisabét (31.5.2014). Tôi lần chuỗi Mân Côi, và nói với Đức Mẹ: “Mẹ ơi, con đau lắm, đứng lên không được. Xin Mẹ thương con. Mẹ có thể đến thăm con, được không?”. Tôi nói như thế nhiều lần. Rồi lại lần chuỗi.

Linh mục hiểu quyền năng của Chúa

Linh mục hiểu quyền năng của Chúa Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã trở lại nhờ sự Chúa Giêsu tỏ bày sự khiêm nhường của Người chứa đầy tình xót thương và tha thứ. Hai ngài đã trở lại, hơn nữa, đã trở thành hai cột trụ của Hội Thánh Chúa Giêsu, một Hội Thánh khiêm nhường, xót thương và hay tha thứ.

Khiêm nhường tỉnh thức

Khiêm nhường tỉnh thức Đang có một phong trào khen và tự khen. Thí dụ : Giáo xứ này có nhiều phát triển bền vững. Giáo phận kia có một sức sống trưởng thành vững mạnh. Giáo hội Việt Nam chúng tôi có một quá khứ và hiện tại sốt sắng, hào hùng, hứa hẹn một tương lai rực rỡ.

  • 1
  • 2