Lịch sử có cần lên “bàn cân”?

Lịch sử có cần lên “bàn cân”? Lịch sử là những gì đã qua, nhưng có nên bỏ qua những gì thuộc về lịch sử, bởi người ta có thể nhìn lại vốn sống, văn hóa, đau thương, kinh nghiệm, bài học, tự hào…

Không chỉ đơn thuần là nông trại...

Không chỉ đơn thuần là nông trại... Có dịp tham quan nông trại Sunny Farm cách trung tâm Sài Gòn 40 cây số, chúng tôi được biết thêm về một mô hình nuôi trồng tiên tiến. Hơn thế nữa, đây còn là nơi góp phần vào việc giáo dục môi trường và văn hóa cho các em học sinh.

Viết luận án tiến sỹ

Viết luận án tiến sỹ Nhiều người đã theo dõi phiên họp qua truyền hình trực tiếp. Họ đã được chứng kiến một bầu khí trí thức, bàn về một vấn đề trí thức, đạo đức và thời sự. Sôi nổi, nhưng vấn đề không thể kết thúc trong thời gian vài giờ và trong không gian tòa nhà Quốc hội.