kinh hòa bình
Cả một đời viết thánh ca...

Cả một đời viết thánh ca...

Hơn 50 năm gắn bó với công việc viết thánh ca, cha Phêrô Nguyễn Kim Long (linh mục nhạc sĩ Kim Long) đã sáng tác được hơn 3.500 bài hát. Dù nay tuổi đã cao, cha vẫn ngày ngày tìm kiếm nguồn cảm hứng viết tiếp những giai điệu ca tụng Chúa...

Những đại dương trong trái tim bé nhỏ

Những đại dương trong trái tim bé nhỏ Nội tâm đi tìm những gì là thiêng liêng cao cả, là vô biên vô tận. Cái thiêng liêng vô biên, mà nội tâm khao khát nhất, chính là tình yêu. Thế mà bộ mặt bên ngoài lại không luôn phiên dịch trung tín sự thực của lòng người, đặc biệt là tình yêu.