kỷ vật
Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo

Vật phẩm kỷ niệm trong đời sống đạo

Là người Công giáo, ắt hẳn ai cũng đã từng nhận được một vật phẩm kỷ niệm liên quan đến đạo. Dù là bức tượng, quyển Kinh Thánh hay chuỗi hạt, tranh treo... thì cũng đã trở thành vật gắn bó và gợi lại nhiều câu chuyện thân thương trong cuộc sống.