làng cổ
Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P3)

Các nghi lễ ngoài nghi lễ Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng xưa (P3)

Lễ hội làng ở các làng Công giáo thường được tổ chức vào ngày Lễ Quan thầy mà theo Nguyễn Hồng Dương cho biết: “Lễ kỷ niệm thánh quan thầy xứ đạo - Một hình thức hội làng Công giáo