làm dâu
Khi gia đình có dâu - rể mới

Khi gia đình có dâu - rể mới

Mùa cưới thường bắt đầu từ tháng 10 dương lịch và kéo đến cận tết âm lịch. Nhiều gia đình vừa bước vào năm mới đã có dâu rể mới. Chúng tôi có dịp tiếp cận và trải nghiệm không khí của những gia đình vừa có thêm các thành viên này.

Kiếp làm dâu

Kiếp làm dâu Gia đình bên chồng Em là gia đình cực kỳ phong kiến. Cha chồng, chú chồng Em đều tham gia cách mạng dân chủ. Họ đã thành công. Đất nước đã độc lập. Nhưng họ lại không thành công trong cuộc cách mạng xã hội.