Lễ Đức Mẹ vô nhiễm

Lễ Đức Mẹ vô nhiễm Vào năm 1854, Đức Thánh cha Piô IX đã công bố cho toàn thế giới biết rằng Mẹ Maria được chịu thai vô nhiễm nguyên tội