lễ vượt qua
Nguồn gốc thánh lễ (P2)

Nguồn gốc thánh lễ (P2)

Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái và kéo dài đến một tuần. Chiều ngày 14 tháng Nisan (khoảng tháng Ba, tháng Tư dương lịch), người ta sát tế chiên (cừu) tại Đền thờ, rồi tư tế lấy máu chiên đổ dưới chân bàn thờ.

Nguồn gốc thánh lễ (P1)

Nguồn gốc thánh lễ (P1) Về thời gian, lễ Vượt Qua được cử hành vào đêm trăng tròn của ngày xuân phân, tức ngày 14 tháng “abib”, sau gọi là tháng “Nisan”.

Lá thư ngỏ gửi Giuđa Itcariốt

Lá thư ngỏ gửi Giuđa Itcariốt Tối hôm ấy chúng mình đang cụng ly hào hứng, thì bỗng sụ mặt xuống hết. Thầy loan tin giật gân: “Nội trong anh em có một đứa phản Thầy”. Ai nấy ngơ ngác và tự hỏi: “Thằng nào?”