lên án
Ai sạch tội ?

Ai sạch tội ?

Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình trong Tin Mừng Thánh Gioan (8,1-11), theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ là của Luca, một tác giả đặc biệt đề cao chủ đề lòng thương xót của Chúa.

Ý nghĩa cuộc đời

Ý nghĩa cuộc đời Ý nghĩa cuộc đời là mỗi người hãy sống sao cho tốt để, khi chết rồi, được Chúa thưởng hạnh phúc trường sinh.