Tân chân phước Catalina de Maria Rodriguez

Tân chân phước Catalina de Maria Rodriguez Ngày 25.11, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ tuyên chân phước cho nữ tu Catalina de Maria Rodriguez, vị sáng lập dòng Các Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Từ cái bắt tay

Từ cái bắt tay Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli bắt tay một chú tiểu tại chùa Huyền Trang

Sắc màu trong đời sống tu trì

Sắc màu trong đời sống tu trì Lại thêm một chứng từ về đời sống tu trì xuất phát từ các nữ tu Đaminh tại Đại học Công giáo Mỹ. Trong thời gian học tập, các chị đã hình thành ban nhạc Force of Habit, trước đó là ca đoàn Nun of the Above.

Ổ bánh

Ổ bánh Cách đây không lâu, nhiều người chú tâm và bàn tán về hai thanh thiếu niên đói quá nên đã ăn cắp ổ bánh, bịch chuối…