Linh mục Gerard Francisco Timoner III
Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh

Một linh mục châu Á làm Tổng quyền dòng Ða Minh

Trong cuộc bầu chọn diễn ra vào sáng thứ Bảy, 13.7.2019, cha Gerard Francisco Timoner III, người Philippines, đã được chọn làm Bề trên Tổng quyền thứ 88 của dòng Ða Minh. Cha cũng là linh mục châu Á đầu tiên giữ chức vụ này.