linh mục Giuse Nguyễn Hữu Cường
Là linh mục...

Là linh mục...

Trong suốt cuộc đời mục tử của mình, kể từ khi bước lên bàn thánh, cha Giuse Nguyễn Hữu Cường, giáo sư Ðại Chủng viện Thánh Quí Cần Thơ đã sống bằng tất cả tình yêu…