Linh mục Lê Hoàng
“Giọt hồng” sẻ chia của vị mục tử

“Giọt hồng” sẻ chia của vị mục tử

Khi được hỏi về “thâm niên” gắn bó với hoạt động hiến máu cứu người, cha Giuse Lê Hoàng (chánh xứ Tân Phú) cười hiền nhẩm tính : “Thoáng cái cũng đã 25 năm tròn”.