Mừng 50 năm và 60 năm linh mục

Mừng 50 năm và 60 năm linh mục Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục GP Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ mừng 50 năm linh mục của cha Phêrô Phan Khắc Từ.