Tin mới

Mơ ước có một đường hướng mục vụ dành riêng cho người dân tộc thiểu số
Mơ ước có một đường hướng mục vụ dành riêng cho người dân tộc thiểu số
Ðó là trăn trở của cha Phêrô Nguyễn Vân Ðông, Tổng Ðại diện giáo phận Kontum, khi chia sẻ về hoạt động Loan báo Tin Mừng của giáo phận.
Mơ ước có một đường hướng mục vụ dành riêng cho người dân tộc thiểu số
Mơ ước có một đường hướng mục vụ dành riêng cho người dân tộc thiểu số
Ðó là trăn trở của cha Phêrô Nguyễn Vân Ðông, Tổng Ðại diện giáo phận Kontum, khi chia sẻ về hoạt động Loan báo Tin Mừng của giáo phận.