linh mục Nguyễn Văn Phong
Ông cố và hành trình yêu thương miệt sông nước

Ông cố và hành trình yêu thương miệt sông nước

Làm thế nào để có thể giúp được những phận đời cùng khổ? Đây là câu hỏi mà cha Tôma Nguyễn Văn Phong, chánh xứ Long Định I, giáo phận Mỹ Tho luôn trăn trở trong hành trình mục tử của mình.