linh mục Phaolô Lê Đức Huân
Nửa thế kỷ rong ruổi nơi bản làng

Nửa thế kỷ rong ruổi nơi bản làng

Chịu chức năm 27 tuổi, tới nay tròn 45 năm linh mục, là cũng ngần ấy thời gian, cha Phaolô Lê Đức Huân luôn thao thức cùng anh em dân tộc thiểu số.