LM Simon Nguyễn Văn Thu
Cái tình của vị mục tử ở một vùng ven

Cái tình của vị mục tử ở một vùng ven

Về sống cùng cư dân thuộc vùng ven của TPHCM, cha dần dà đem đến nhiều đổi thay hạnh phúc. Trên bước đường phục vụ ấy, dấu chân cha hằn in đây đó, tất cả đều đều phát xuất từ cái tâm, cái tình của người mục tử.