Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa

Chút tâm sự về đón nhận tình yêu thương xót Chúa Tôi rất vui với cái nhìn về Chúa. Người rất xa, mà lại rất gần. Người rất cao sang, mà lại coi sự ở với kẻ bé mọn, là một hạnh phúc. Tôi tin Chúa rất yêu thương tôi. Chúa đã chia sẻ sự sống của Người cho tôi.

Lội ngược dòng đời

Lội ngược dòng đời Bài giảng trên núi là những lời rao giảng có thế giá nhất trong toàn bộ Phúc Âm. Đó là những điều nền tảng mà tất cả những giáo huấn khác của Chúa đều quy về.

Gieo trồng lời Chúa

Gieo trồng lời Chúa Để việc gieo lúa trồng cây đem lại thu hoạch tốt, thì phải chuẩn bị ruộng vườn cho thật kỹ. Cũng vậy, để chương trình Lời Chúa đem lại một mùa màng thiêng liêng phong phú, thì phải quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị lòng những người, mà ta gieo trồng Lời Chúa.

Sống lời chúa với ba hình ảnh

Sống lời chúa với ba hình ảnh Tôi cầu xin nhiều lần. Lần nào tôi cũng lắng nghe Chúa trả lời. Kết quả là Chúa trả lời rất vắn. Người trả lời bằng cách đưa lòng trí tôi nhớ lại 3 hình ảnh trong Phúc Âm. Ngài khuyên tôi hãy làm như thế.

Sách Tin mừng và sách Bài đọc

Sách Tin mừng và sách Bài đọc Trong thánh lễ, có những thực hành nhầm lẫn sau đây liên quan đến Sách Bài đọc:

Linh mục và định hướng

Linh mục và định hướng Giáo hội chúng ta đang giàu lên, hay đang nghèo đi ? Giàu lên ở những mặt nào, và nghèo đi ở những mặt nào ?
Linh mục nên biết những sự thực đó. Những sự thực đó có thể là khải hoàn ca, và cũng có thể là bi kịch. Dù thực tế là thế nào, chúng ta vẫn phải từ đó, mà định hướng cho tương lai.

Lời Chúa trong đời sống đức tin của tôi

Lời Chúa trong đời sống đức tin của tôi Chân trời mới quan trọng nhất, mà Lời Chúa hé mở cho tôi thấy, là tôi có một Người Cha trên trời. Đời sống của tôi là chuyến đi về Trời để gặp Cha của tôi. Chuyến đi này có vô vàn trắc trở. Tôi phải biết đón nhận Chúa Cứu độ và ơn Chúa đổi mới tôi. Chân trời này chan chứa tình yêu thương.

Xin/hỏi

Xin/hỏi Xin, hỏi, một việc thỉnh cầu người khác, như diễn tả một sự tùng thuộc. Kinh Thánh khích lệ các tín hữu cầu xin Thiên Chúa, lại còn chỉ dạy các động lực để cầu xin nữa.

Lời ngôn sứ

Lời ngôn sứ Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Người sẽ đặt lời của Người vào miệng ngôn sứ. Như thế, sứ ngôn là người nói thay cho Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên Chúa, nói đúng Thánh ý Thiên Chúa