Kinh sấp mình

Kinh sấp mình Thờ lạy là thái độ đầu tiên của con người khi nhìn nhận mình là thụ tạo đang đối diện với Thiên Chúa - Đấng Sáng Tạo.

Lời kinh gia đình ươm mầm nên lòng đạo đức

Lời kinh gia đình ươm mầm nên lòng đạo đức Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, cha mẹ và anh chị em đều không có gì nổi bật về mặt xã hội. Cha có khi đi làm xa, lâu lâu mới về, mẹ ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái.