lung linh
Đâu rồi những hộp quẹt diêm

Đâu rồi những hộp quẹt diêm

Hôm nay cúp điện đột xuất, tôi lục tìm vài cây nến và cái hộp quẹt diêm mua đã lâu. Cầm que diêm, khó khăn lắm mới quẹt được. Hai bên mặt phosphor đã như mất hẳn, còn trơ ra mảnh giấy với những nét quẹt từ que diêm đầy bất lực.