lưỡng viện
Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ

Đức Phanxicô kêu gọi đương đầu với hình thức cực đoan, gia tăng sự cộng tác với nhau, chống nạn buôn bán võ khí, bài trừ nghèo đói và hỗ trợ gia đình. Đồng thời ngài khích lệ các đại biểu Quốc hội Mỹ đừng quên tất cả những người nghèo quanh chúng ta...