mầu nhiệm
Ngày lễ

Ngày lễ

Ngày lễ là ngày Hội Thánh dành riêng để: tôn thờ Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế; kính nhớ Đức Mẹ, các Thiên thần, Các Thánh; các mầu nhiệm và các biến cố thánh cách đặc biệt.

Chầu Thánh thể và Kinh Mân Côi

Chầu Thánh thể và Kinh Mân Côi Nhiều người Công giáo Việt Nam thắc mắc và đôi khi do dự không biết có nên đọc kinh Mân Côi hay không khi đi viếng Thánh Thể, hoặc khi tham dự giờ tôn thờ Mình Thánh được trưng bày trên bàn thờ.

Gieo trồng lời Chúa

Gieo trồng lời Chúa Để việc gieo lúa trồng cây đem lại thu hoạch tốt, thì phải chuẩn bị ruộng vườn cho thật kỹ. Cũng vậy, để chương trình Lời Chúa đem lại một mùa màng thiêng liêng phong phú, thì phải quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị lòng những người, mà ta gieo trồng Lời Chúa.