Maria, Đức Trinh nữ

Maria, Đức Trinh nữ Đức Trinh Nữ Maria là một trong những phẩm tính và tước hiệu của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tước hiệu này có ý nói rằng, Đức Mẹ Maria sinh con nhưng vẫn trọn đời đồng trinh.