Khi gia đình có dâu - rể mới

Khi gia đình có dâu - rể mới Mùa cưới thường bắt đầu từ tháng 10 dương lịch và kéo đến cận tết âm lịch. Nhiều gia đình vừa bước vào năm mới đã có dâu rể mới. Chúng tôi có dịp tiếp cận và trải nghiệm không khí của những gia đình vừa có thêm các thành viên này.