mến chúa
Để cho chúa yêu

Để cho chúa yêu

Yêu như Chúa yêu thật là khó. Vì Chúa yêu là cho đi, là chấp nhận hy sinh và hy sinh cả chính thân mình. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Niềm vui và hy vọng của tôi

Niềm vui và hy vọng của tôi Từ nhiều năm rồi, có những phong trào xấu mang tính cách chia rẽ nội bộ, làm suy giảm đức tin, làm biến chất đạo đức đã tràn vào Hội Thánh. Chúng như những cơn bão lụt đang tàn phá nhiều thành phần Hội Thánh Chúa.

Mẹ Têrêsa Calcutta một tình yêu lan tỏa

Mẹ Têrêsa Calcutta một tình yêu lan tỏa Mẹ Têrêsa nổi tiếng khắp thế giới khi mẹ còn sống cũng như sau khi qua đời. Biết bao người vui mừng và cảm mến một vị thánh gần gũi ngay trong thời đại mình.