Tin mới

Ngọn nến hồng giữa miền quê nghèo
Ngọn nến hồng giữa miền quê nghèo
Căn nhà nhỏ nằm trong một con xóm ở phường 7, TP. Trà Vinh của bà Dương Ngọc Lệ - mọi người gọi thân mật là Tư Lệ - hơn chục năm qua là nơi người bệnh nghèo trong xóm hay các khu lân cận lui tới thường xuyên. Ban...
Ngọn nến hồng giữa miền quê nghèo
Ngọn nến hồng giữa miền quê nghèo
Căn nhà nhỏ nằm trong một con xóm ở phường 7, TP. Trà Vinh của bà Dương Ngọc Lệ - mọi người gọi thân mật là Tư Lệ - hơn...