mối quan hệ
Đẹp lòng Chúa hợp lòng người

Đẹp lòng Chúa hợp lòng người

Nguyên có vẻ rất tâm đắc tưởng như vừa nhận ra được một khám phá mới. Anh cầm tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc số 1993 tuần rồi có ảnh bìa ba vị Giám mục giáo phận Long Xuyên chụp chung với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang