Tin mới

Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích
Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích
Ngày 24.12, UBND TPHCM đã ra quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố cho nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
Thông tin mới về  nhà thờ và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Thông tin mới về nhà thờ và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Sáng thứ Năm Tuần Thánh 18.4.2019, vào cuối thánh lễ Truyền Dầu, Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Giám quản tông tòa Tổng Giáo phận TPHCM, đã thông báo về việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ giữ lại nhà thờ Thủ Thiêm và nhà dòng...
Đi hành hương
Đi hành hương
Ngày 1.10 hằng năm nhắc nhở mọi người nghĩ về người cao tuổi - những người đáng kính trong xã hội.
Giáo xứ Bến Sắn kỷ niệm 160 năm hình thành
Giáo xứ Bến Sắn kỷ niệm 160 năm hình thành
Khi thành lập, Bến Sắn là một họ lẻ của giáo xứ Búng nên được các cha sở Búng thường xuyên lui tới dâng lễ và hướng dẫn sống đạo. Có một thời gian dài, giáo họ được cha Tuyên úy trại Phong Bến Sắn P. Berset người Pháp đến...
175 năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
175 năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Hội Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Thủ Thiêm là Hội dòng MTG đầu tiên của giáo phận Sài Gòn và là Hội dòng MTG thứ hai của giáo tỉnh miền Nam (sau MTG Cái Nhum thành lập năm 1800).
Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích
Nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích
Ngày 24.12, UBND TPHCM đã ra quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố cho nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện hội dòng Mến...
Thông tin mới về  nhà thờ và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Thông tin mới về nhà thờ và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Sáng thứ Năm Tuần Thánh 18.4.2019, vào cuối thánh lễ Truyền Dầu, Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Giám quản tông tòa Tổng Giáo phận TPHCM, đã thông báo về...
Đi hành hương
Đi hành hương
Ngày 1.10 hằng năm nhắc nhở mọi người nghĩ về người cao tuổi - những người đáng kính trong xã hội.
Giáo xứ Bến Sắn kỷ niệm 160 năm hình thành
Giáo xứ Bến Sắn kỷ niệm 160 năm hình thành
Khi thành lập, Bến Sắn là một họ lẻ của giáo xứ Búng nên được các cha sở Búng thường xuyên lui tới dâng lễ và hướng dẫn sống đạo....
175 năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
175 năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Hội Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Thủ Thiêm là Hội dòng MTG đầu tiên của giáo phận Sài Gòn và là Hội dòng MTG thứ hai của giáo tỉnh miền...