mù quáng
Bệnh nguy hiểm

Bệnh nguy hiểm

Bây giờ, Đạo đang bước vào một giai đoạn mới của lịch sử : Giai đoạn hội nhập và cạnh tranh. Tôi vui, nhưng cũng lo. Với kinh nghiệm của một người, vừa già về tuổi đời, vừa già về tuổi mục vụ, tôi xin phép chia sẻ một nỗi lo như một cảnh báo.