Bế mạc Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Bế mạc Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Giáo hội Việt Nam mở Năm Thánh từ ngày 19.6.2018 đến ngày 24.11.2018. Vì thế, phần lớn các giáo phận đã tổ chức lễ bế mạc vào sáng ngày 24.11.2018.

Giáo tỉnh Sài Gòn khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo tỉnh Sài Gòn khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ngày 19.6.2018, tại giáo tỉnh Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ tế thánh lễ khai mạc Năm Thánh Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tổ chức tại Trung tâm hành hương Ba Giồng.