nâng tâm hồn với Chúa
Tôi tin vững vàng ở đấng yêu thương tôi

Tôi tin vững vàng ở đấng yêu thương tôi

“Người đã hiến thân làm lễ vật đền tội” (Is 53,1). “Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách, như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi” (Dt 4,15). Người đã để mình bị mọi thứ đau đớn hành hạ mình, chỉ vì yêu thương tôi, muốn cứu chuộc tôi.