ngắm thương khó
Ngắm đứng trong cảm thức đức tin người tín hữu Việt

Ngắm đứng trong cảm thức đức tin người tín hữu Việt

Ngắm sự thương khó Ðức Chúa Giêsu là một trong những cử hành đạo đức bình dân phổ biến ở các cộng đoàn đức tin để tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa. Dần theo thời gian, tuy có cách tổ chức khác nhau ở các vùng miền, song hình thức này trở thành nếp sinh hoạt đặc sắc, đáng trân quý…