Ngày của mẹ

Ngày của mẹ Tháng Năm, vào Chúa nhật thứ hai, được dành là “Ngày của Mẹ - Mother’s Day”. Hương gởi thư về cho biết vào ngày này, các giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức rất long trọng.