Ngày thế giới truyền thông lần 51
Truyền thông với tâm thế hy vọng

Truyền thông với tâm thế hy vọng

Tâm thế hy vọng giúp khám phá những điều tích cực hơn là chỉ nhìn vào điều tiêu cực, giúp mở cánh cửa đi về phía tương lai hơn là nhốt kín tha nhân trong ngục tù quá khứ.

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 Sáng 27.5.2017, tại Trung tâm mục vụ TGP.TPHCM, đã diễn ra sinh hoạt hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51