Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51

Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 Sáng 27.5.2017, tại Trung tâm mục vụ TGP.TPHCM, đã diễn ra sinh hoạt hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51