nghèo hèn
Năm thánh nhìn xuống

Năm thánh nhìn xuống

Xét về mặt tổ chức, Năm Thánh có nhiều cái nhìn lên. Như nhìn lên Tòa Thánh, các Tòa Giám mục và các nhà thờ. Như nhìn lên các thánh trên trời và Đức Thánh Cha, hàng giáo phẩm dưới đất. Như nhìn lên những tháp chuông và các thánh lễ, các cuộc hành hương và những khẩu hiệu... Tổ chức thì thường phải thế thôi.