ngồi trên lưng lừa
Nhật ký Đức Giêsu: Vườn Cây Dầu

Nhật ký Đức Giêsu: Vườn Cây Dầu

Ngồi trên lưng lừa con cảm thấy cô đơn lạ thường. Quần chúng thì vô tâm Vô tình. Ủng hộ đấy mà cũng đả đào đấy.Thương đấy mà cũng ghét đấy.