Hồng phúc mùa tảo mộ

Hồng phúc mùa tảo mộ Ai trong chúng ta cũng có nguồn cội, ông bà tổ tiên, để nhớ đến, để tìm về như chốn tựa nương vững chắc, như hậu thuẫn đỡ nâng trong những lúc khó khăn.