người Kitô hữu
Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu

Để được hạnh phúc, cuộc sống con người được đan kết bởi tình yêu của cha mẹ, anh chị em, bạn hữu... Tình yêu đó được mở rộng ra ngoài xã hội, được liên kết bởi nhiều người.

Lá thư ngỏ gửi thân nhân của Đức Giêsu

Lá thư ngỏ gửi thân nhân của Đức Giêsu Tôi là môn đệ của Thầy Giêsu. Thầy của tôi là em. Là cháu của quý vị. Tôi không hề biết quý vị, vì giữa chúng ta có một khoảng cách xa ngàn trùng, xa vời vợi.