người thầy
Những người thầy

Những người thầy

Trong suốt hành trình làm truyền thông Công giáo, tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người làm tôi nhận ra vô số điều. Từ các linh mục, tu sĩ đến giáo dân... Tất cả những ai tôi đã gặp gỡ trong khi tác nghiệp đều là thầy tôi.

Nhớ một người thầy

Nhớ một người thầy Giáo sư Lý Chánh Trung, một trí thức Công giáo có tên thánh Phêrô, đã giã biệt dương thế ngày 13.3.2016, hưởng thọ 89 tuổi.