Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt

Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt Tại hội nghị, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch MTTQVN thành phố ghi nhận nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong những năm qua với những công việc có khi rất giản dị như không tham của rơi, hiến đất mở đường...

Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt

Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt Ngày 15.6.2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị biểu dương 125 gương “Người tốt, việc tốt” của thành phố, giai đoạn 2010-2015.